บริการจัดส่งดอกไม้และของขวัญระดับพรีเมียม มีบริการจัดส่งในวันเดียวกัน ส่งฟรีทั่วประเทศ
ส., 18 พ.ค. 2024 10:19

การเปลี่ยน หรือยกเลิกการสั่งซื้อ

หากมีเหตุอันใดก็ตามที่ทำให้คุณต้องเปลี่ยน หรือยกเลิกการสั่งซื้อ ผู้สั่งต้องแจ้งเปลี่ยน หรือยกเลิกคำสั่งซื้อให้เร็วที่สุด ทางเรายินดีจะเปลี่ยน หรือยกเลิกคำสั่งซื้อนั้นๆ  ถ้าสินค้ายังไม่ได้ถูกจัดเตรียม หรือถูกส่ง  แต่หากมีการจัดเตรียมสินค้า หรือสินค้าอยู่ในระหว่างการจัดส่ง อาจทำให้มีค่าใช้จ่ายบางส่วนเกิดขึ้น ซึ่งจะเป็นค่าใช้จ่ายที่ผู้สั่งต้องรับผิดชอบ

ขั้นตอนการแจ้งเปลี่ยน หรือยกเลิกการสั่งซื้อ

คุณสามารถติดต่อเราได้โดยเร็วที่สุด ตามช่องทางต่อไปนี้
โทรศัพท์ 02 538 8665
Line id : @flowers2thailand
WhatsApp : 0840887072
หรือใช้ แบบฟอร์มออนไลน์

การคืนเงิน

  •  กรณีเปลี่ยนคำสั่งซื้อ เป็นสินค้าที่มีมูลค่าถูกลงกว่าเดิม คุณสามารถแจ้งขอคืนเงินส่วนต่างจากเจ้าหน้าที่ของเราได้ แต่เราจำเป็นต้องหักค่าธรรมเนียม 5% ของยอดเงินที่จะต้องคืน
  •  กรณียกเลิกคำสั่งซื้อ จะถูกหักค่าธรรมเนียม 5% ของยอดเงินที่จะต้องคืน